|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Phân phối và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam
     

Trung Tâm phân phối và Kho vận Yên Nghĩa

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Tel: (84-43) 355 4329
Fax: (84-43) 3554 329/ 102

Số lượt đọc:  264  -  Cập nhật lần cuối:  13/10/2011 04:17:25 PM