|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Phân phối và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam
     

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 01/02, C1, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: (84-511) 382 1579

Fax: (84-511) 361 4883

Địa chỉ: 01/02, C1, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: (84-511) 382 1579

Fax: (84-511) 361 4883

Số lượt đọc:  693  -  Cập nhật lần cuối:  13/10/2011 04:12:27 PM