|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Phân phối và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam
     

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 83-83A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

Tel: (84-83) 877 6327 / 6271 5650

Fax: (84-83) 755 2292

Địa chỉ: 83-83A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

Tel: (84-83) 877 6327 / 6271 5650

Fax: (84-83) 755 2292

Số lượt đọc:  3376  -  Cập nhật lần cuối:  13/10/2011 04:13:23 PM