|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Phân phối và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam
     

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 48 Trần Khánh Dư – Ngô Quyền - TP.Hải Phòng
Tel: (84-313) 827 732
Fax: (84-313) 827 731

Số lượt đọc:  579  -  Cập nhật lần cuối:  03/11/2011 02:55:33 PM