|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Phân phối và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam
     

Trung Tâm phân phối và Kho vận Phú Thị

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: (84-43) 678 2932 / 678 3511
Fax: (84-43) 678 3471

Trung Tâm phân phối và Kho vận Yên Nghĩa

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Tel: (84-43) 355 4329
Fax: (84-43) 3554 329/ 102

Trung Tâm phân phối sô 3

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84-43) 665 8151
Fax: (84-43) 665 8115
tổng quan, giới thiệu
Về đầu trang