|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
Thành viên

SỨ MỆNH

Tập đoàn Phú Thái cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông và CBCNV để giữ vững vai trò tiên phong trong hệ thống phân phối và bán lẻ tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước nhà
     

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 48 Trần Khánh Dư – Ngô Quyền - TP.Hải Phòng
Tel: (84-313) 827 732
Fax: (84-313) 827 731

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 01/02, C1, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: (84-511) 382 1579

Fax: (84-511) 361 4883

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 83-83A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

Tel: (84-83) 877 6327 / 6271 5650

Fax: (84-83) 755 2292