|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tổng quan   |   Lĩnh vực hoạt động   |   Mạng lưới phân phối   |   Giải thưởng   |   Thành viên   |   
Thành viên

SỨ MỆNH

Tập đoàn Phú Thái cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông và CBCNV để giữ vững vai trò tiên phong trong hệ thống phân phối và bán lẻ tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước nhà
     

Trung Tâm phân phối và Kho vận Phú Thị

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: (84-43) 678 2932 / 678 3511
Fax: (84-43) 678 3471

Trung Tâm phân phối và Kho vận Yên Nghĩa

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Tel: (84-43) 355 4329
Fax: (84-43) 3554 329/ 102

Trung Tâm phân phối sô 3

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84-43) 665 8151
Fax: (84-43) 665 8115