|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tin nổi bật   |   Tin VHDN   |   Tin chuyên đề   |   
HOSEHNX

TIN TỨC

Mọi tin tức và sự kiện của Tập đoàn sẽ thường xuyên được cập nhật tại mục này.

Phân tích SWOT (Phần 1)

Ra đời từ những năm 60 - 70 tại Viện nghiên cứu Stanford, phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định để sử dụng trong các quá trình ra quyết định.
SWOT là từ viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ). Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ hơn là dựa trên các phản ứng theo thói quen hoặc theo bản năng. Mẫu phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng 2 cột, chia làm 4 phần: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Phân tích SWOT (SWOT Analysis) phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ...
Điều cơ bản là bằng cách kết hợp 4 yếu tố trên trong Ma trận SWOT, bạn có thể phác thảo một chiến lược hay các giải pháp, để sử dụng các điểm mạnh trong nắm bắt các cơ hội nhằm phát huy thế mạnh, hay để phòng tránh, hạn chế các nguy cơ…

Phân tích SWOT thường qua 3 bước như sau:
- Bước 1 : Phân tích các yếu tố bên ngoài (External Factors) và các yếu tố bên trong (Internal Factors)
Strength: Điểm mạnh của doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh
Weakness: Điểm yếu của doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh
Opportunity: Các cơ hội dành cho sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp có thể nắm bắt
Threat : Các nguy cơ đối với việc phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
- Bước 2: Lập ma trận đối chiếu O,P/S,T.
- Bước 3: Xác định các nội dung chính, đưa ra các chiến lược, giải pháp tổng thể (Recommendation).

Điểm mạnh và Điểm Yếu xuất phát từ nội tại trong tổ chức của bạn. Cơ hội và nguy cơ thường liên quan tới những nhân tố từ bên ngoài. Vì thế có thể coi SWOT chính là một công cụ quan trọng do có tầm bao quát lớn đối với một tổ chức.

Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp, các mặt mạnh có thể là các kỹ năng, nguồn lực và những lợi thế mà doanh nghiệp có được trước các đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt của doanh nghiệp). Những mặt yếu của doanh nghiệp thể hiện ở những thiểu sót hoặc nhược điểm và kỹ năng, nguồn lực hay các yếu tố hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đây là các yếu tố thường gắn với chủ quan của tổ chức/doanh nghiệp.

Các yếu tố bên trong cần phân tích có thể là
- Văn hóa công ty.
- Hình ảnh công ty.
- Cơ cấu tổ chức.
- Nhân lực chủ chốt.
- Khả năng sử dụng các nguồn lực.
- Kinh nghiệm đã có.
- Hiệu quả hoạt động.
- Năng lực hoạt động.
- Danh tiếng thương hiệu.
- Thị phần.
- Nguồn tài chính.
- Hợp đồng chính yếu.
- Bản quyền và bí mật thương mại.

Có thể xem xét các điểm mạnh/yếu như:
Điểm mạnh:
- Công ty bạn có lợi thế gì?
- Bạn có thể làm gì tốt hơn những người khác?
- Có nhiều nhà quản trị tài năng, có dòng tiền tốt
- Công nghệ vượt trội, thương hiệu nổi tiếng
- Có hình ảnh tốt trong mắt công chúng hay chiếm thị phần lớn trong các thị thường chủ chốt
- Xem xét vấn đề này nên xem xét khía cạnh từ bên trong, và từ khách hàng. Hãy thực tế là không nên tự sáng tạo thái quá hoặc cho rằng ta sáng tạo ra nó ( thông tin về điểm mạnh và yếu).

Điểm yếu:
- Mạng lưới phân phối kém hiệu quả
- Quan hệ lao động không tốt
- Thiếu các nhà quản trị có kinh nghiệm quốc tế
- Sản phẩm lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh
- Những gì mà dường như mọi người cho rằng thế là Yếu?
- Bạn phải chưa làm được điều gì? Bạn phải cải tiến cái gì?
- Nên xem xét ở cả 2 góc độ: Có phải người khác dường như nhận thấy được
Điểm yếu mà bạn không thấy? Có phải đối thủ của bạn đang làm tốt hơn bạn? Có phải đây là lúc tốt nhất để đối mặt với sự thực?

Số lượt đọc:  4060  -  Cập nhật lần cuối:  01/02/2012 02:11:58 PM