|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
Tin nổi bật   |   Tin VHDN   |   Tin chuyên đề   |   
HOSEHNX

TIN TỨC

Mọi tin tức và sự kiện của Tập đoàn sẽ thường xuyên được cập nhật tại mục này.

Phân tích SWOT (Phần 2)

Việc phân tích xác định các cơ hội và nguy cơ lại thông qua phân tích dữ liệu về thay đổi trong các môi trường: kinh tế, tài chính, chính trị, pháp lý, xã hội và cạnh tranh ở các thị trường nơi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc dự định thâm nhập. Đây là các yếu tố thường tồn tại khách quan.
Các yếu tố bên ngoài cần phân tích có thể là:
- Khách hàng.
- Đối thủ cạnh tranh.
- Xu hướng thị trường.
- Nhà cung cấp.
- Đối tác.
- Thay đổi xã hội.
- Công nghệ mới.
- Môi truờng kinh tế.
- Môi trường chính trị và pháp luật.

Có thể xem xét các cơ hội/nguy cơ như:
Cơ hội:
- Tiềm năng phát triển thị trường, khoảng trống thị trường
- Gần nguồn nguyên liệu hay nguồn nhân công rẻ và có tay nghề phù hợp
- Những cơ hội được xem là có hiệu quả (có ích) thường được mang đến:
* Có sự thay đổi về công nghệ và thị trường ở cả quy mô rộng và hẹp
* Có chính sách hay sự thay đổi chính sách của nhà nước như vốn, lãi suất, thuế, qui định riêng biệt, về lĩnh vực mà bạn tham gia mang lại cơ hội
* Thay đổi về cơ cấu, lĩnh vực xã hội, về dân số, về cách sống …
* Những sự kiện tại địa phương…
Nguy cơ:
- Những thay đổi về chính sách có thể xảy ra tác động xấu
- Thị trường bị thu hẹp
- Cạnh tranh khốc liệt…
- Bất ổn về chính trị, kinh tế ở các thị trường chủ chốt
- Sự phát triển công nghệ làm cho công nghệ/ phương tiện có nguy cơ lạc hậu
- Có những thay đổi không tốt đối với sản phẩm dịch vụ của bạn?

Bốn yếu tố của ma trận SWOT tương đối độc lập, song đó không phải là bản “tự kiểm điểm” và cũng không phải là phân tích điểm mạnh để phát hiện ra cơ hội và phân tích điểm yếu để phát hiện ra nguy cơ. Việc quan trọng nhất của phân tích SWOT là, từ phân tích, kết hợp các yếu tố để rút ra được các chiến lược/giải pháp hoạt động quan trọng cho doanh nghiệp.
Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản: (1) SO (Strengths - Opportunities); (2) WO (Weaks - Opportunities); (3) ST (Strengths - Threats); (4) WT (Weaks - Threats).

Ma trận phân tích SWOT
Opportunities (Cơ hội):
Threats (Nguy cơ):

Strengths (Điểm mạnh):

(1) SO: Kết hợp điểm mạnh và cơ hội. Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường
(3) ST: Kết hợp điểm mạnh và nguy cơ. Các chiến lược dựa trên ưu thế của của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường
Wecknesses (Điểm yếu):
(2) WO: Kết hợp điểm yếu và cơ hội. Các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường
(4) WT: Kết hợp điểm yếu và nguy cơ. Các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua/hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường

Kết quả của quá trình phân tích SWOT phải đảm bảo cụ thể, thực tế và khả thi, vì doanh nghiệp sẽ sử dụng kết quả đó để thực hiện những bước tiếp theo như: hình thành chiến lược, mục tiêu chiến lược chiến thuật và cơ chế kiểm soát chiến lược cụ thể. Chiến lược hiệu quả là những chiến lược tận dụng được các cơ hội bên ngoài và sức mạnh bên trong, cũng như vô hiệu hóa được những nguy cơ bên ngoài và hạn chế hoặc vượt qua được những yếu kém của bản thân doanh nghiệp. Chất lượng phân tích của mô hình SWOT phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu thập được. Thông tin cần tránh cái nhìn chủ quan từ một phía, nên tìm kiếm thông tin từ mọi phía: ban giám đốc, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối tác chiến lược, tư vấn...

Tuy nhiên, do phân tích SWOT không lượng định được các tiêu chí, nên trong quản trị chiến lược ngoài việc dùng SWOT, doanh nghiệp còn phải kết hợp sử dụng các công cụ khác để hoạch định chiến lược. SWOT cũng có phần hạn chế khi sắp xếp các thông tin với xu hướng giản lược. Điều này làm cho nhiều thông tin có thể bị gò ép vào vị trí không phù hợp với bản chất vấn đề, nhiều đề mục có thể bị trung hòa hoặc nhầm lẫn giữa hai thái cực S-W và O-T do quan điểm của nhà phân tích.

Đối với doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhiều mặt hàng, nhiều thị trường, mỗi lĩnh vực lại có những đặc điểm khác nhau đòi hỏi phải đánh giá thực chất doanh nghiệp của mình và thị trường bên ngoài, sau đó dựa vào ma trận để rút ra được những định hướng riêng, có như vậy việc phân tích SWOT mới phát huy tác dụng.

Phân tích SWOT là một công cụ hữu hiệu trong hoạch định chiến lược cũng như kế hoạch của doanh nghiệp, nhưng đòi hỏi cần có kỹ năng và cũng là việc làm đòi hỏi suy nghĩ, công sức, khả năng thu nhập, phân tích và xử lý thông tin mới mang lại hiệu quả.Số lượt đọc:  6419  -  Cập nhật lần cuối:  01/02/2012 02:39:08 PM