|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ

HOSEHNX


TIN TỨC

Mọi tin tức và sự kiện của Tập đoàn sẽ thường xuyên được cập nhật tại mục này.

Báo cáo thường niên 2018

Các cổ đông vui lòng click vào đây để biết thông tin cần thiết!


Số lượt đọc:  3456  -  Cập nhật lần cuối:  20/06/2018 06:58:07 PM