|  Check mail   |     |     |     |     |   
 
  Trang chủ   Giới thiệu   Sản phẩm   Tin tức   Tuyển dụng   Đào tạo định hướng   Quan hệ cổ đông   Liên hệ
HOSEHNX

TIN TỨC

Mọi tin tức và sự kiện của Tập đoàn sẽ thường xuyên được cập nhật tại mục này.

Các thông tin mới

Các cổ đông vui lòng click vào đây để biết thông tin cần thiết!

Số lượt đọc:  1880  -  Cập nhật lần cuối:  24/06/2019 04:35:35 PM