Sự kiện

SHARE

Buổi đào tạo tư duy phát triển dành cho cấp lãnh đạo, quản lý

14/04/2023

Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái đã tổ chức 2 buổi đào tạo tư duy phát triển dành cho cấp lãnh đạo, quản lý và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị kinh doanh. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu của Phú Thái trong tiến trình phát triển doanh nghiệp. 

Việc giới thiệu về tư duy phát triển sẽ giúp CBCNV Phú Thái nhìn nhận một cách tích cực điểm yếu của bản thân, chủ động cải thiện để có thể tự tin hoàn thiện mình, cố gắng nỗ lực để thành công hơn. Mỗi cá thể đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy vận hành của Phú Thái. Phú Thái luôn tạo điều kiện để có thể thúc đẩy sự phát triển của mỗi người, từ đó đưa Phú Thái trở thành tập thể vững mạnh hơn. 

Chị Lê Yến - Kế Toán, văn phòng HO nhận xét về buổi đào tạo: “Các kiến thức được truyền tải trong buổi học rất rõ ràng, thực tiễn và hoàn toàn có thể áp dụng ngay. Thầy giáo đã chỉ ra cách nhìn nhận và tư duy đa chiều để tiếp cận vấn đề trên nhiều khía cạnh, từ đó tôi có thể đưa ra cách giải quyết linh hoạt, không bó buộc vào khuôn mẫu nào.” 

Anh Lê Nhữ Đức Thắng - Kiểm soát Kinh doanh, văn phòng HO nhận định: “Doanh nghiệp không chỉ cần quản lý chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng mà còn cần chú trọng đến chất lượng dịch vụ nội bộ. Từ đó, các bộ phận mới có thể phối hợp nhịp nhàng trong kinh doanh và cùng nhau giải quyết các vấn đề linh hoạt nhất.” 

Ngoài ra, các buổi đào tạo nội bộ tạo ra cơ hội gặp gỡ và giao lưu giữa các đơn vị kinh doanh, văn phòng HO.