Sự kiện

SHARE

THÔNG BÁO MỜI HỌP: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

05/07/2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái. Chi tiết về đại hội như sau: