Events

SHARE

Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

16/06/2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP­

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

INVITATION LETTER

2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Attention: SHAREHOLDERS OF PHU THAI GROUP JOINT STOCK COMPANY

 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phú Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Phu Thai Group Joint Stock Company would like to inform and invite Shareholders to attend 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Details of the proposed meeting are as follows:


  1. Thời gian họp: Từ 09h30 đến 12h sáng ngày 25 tháng 06 năm 2021 (Thứ sáu)

Time: From 09.30 AM to 12.00 PM, Friday, 25 June 2021
2. Địa điểm: Phòng 1803, Toà nhà văn phòng Trung tâm Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Venue: Room 1803, Hanoi Centre Office building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi
3. Nội dung dự kiến tại Đại hội Cổ đông thường niên 2021:

Contents and agenda of the AGM2021

  • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020;

Report on the results of business activities in 2020

  • Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm Soát năm 2020;

Reports of the Board of Managements, Directors and Inspection Committee 2020

  • Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Business plans for 2021

  • Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

General proposal to the General Shareholder Meeting.

  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Others subject to approval of the General Shareholder Meeting

  1. Thành phần tham dự đại hội / Participants

            Tất cả Cổ đông hiện hữu hoặc Người được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thông báo mời họp sẽ được gửi tới địa chỉ của từng cổ đông.

            All existing shareholders or their authorized representatives in accordance to the law and the company’s Charter. Invitation letter will be sent to the address of each shareholder

            Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Sổ cổ đông, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu của công ty), giấy CMND, hoặc hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

            The shareholder shall bring the registration of shareholders, and his ID card or passport. In case a shareholder authorizes a person to attend the proposed meeting, the authorized person shall bring the original power of attorney in the company’s standard form, a copy of the shareholder’s ID card or passport, and his original ID card or passport

  1. Liên hệ / Contacting

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ban Thư ký Ban tổ chức Đại hội:

Please contact the secretary of the proposed meeting for further information

Điện thoại/Tel: 024 3565 9099 - máy lẻ/ext.: 173        Fax: 024 3565 9080

Điện thoại di động / Cellphone: 090 210 2621

Địa chỉ văn phòng: Phòng 1801, Toà nhà văn phòng Trung tâm Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Address: Room 1801, Hanoi Centre Office building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi

­­Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.

It's very pleased to welcome you shareholders.

Trân trọng!

 (AGM Agenda)

 (Invitation letter)