SHARE

Chính sách Phúc lợi

01/04/2020

Phú Thái group xác định nhân tài là nguyên khí, bởi vậy cánh cửa gia nhập Phú Thái group luôn rộng mở chào đón tất cả những nhân tố mới mẻ, đột phá và sáng tạo; đồng thời trân trọng những giá trị lâu dài, bền vững và sâu sắc tham gia đóng góp phát triển cùng Công ty.

Phú Thái group luôn đảm bảo một quy trình Tuyển dụng khoa học, minh bạch, đảm bảo mọi ứng viên đều được hỗ trợ tốt nhất khi tham gia ứng tuyển vào Công ty.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

Để thu hút và giữ chân nhân tài, Phú Thái group áp dụng cơ chế trả lương Khoa học – Cạnh tranh – Công bằng – Hấp dẫn, đảm bảo mọi CBNV đều được hưởng thụ xứng đáng hiệu quả công việc mà mình tạo ra. Chính mỗi cá nhân tại Phú Thái group sẽ là người quyết định mức thu nhập của mình dựa trên năng lực và kết quả công việc.

Nhân viên được trao quyền, được độc lập, tự chủ và chịu trách nhiệm cao nhất trong các quyết định công việc của mình.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO- PHÁT TRIỂN

Với người Phú Thái group, học hỏi và sáng tạo không ngừng là nền tảng của sự phát triển bền vững. Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công. Do đó, Phú Thái group luôn chú trọng đến việc đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực của mỗi cán bộ nhân viên.

Những nội dung đào tạo luôn bám sát với công việc hàng ngày và mang tính thực tiễn cao.

Các cán bộ quản lý đồng thời là những huấn luyện viên, những nhà tư vấn hỗ trợ để nhân viên thực sự độc lập, làm chủ trong công việc.

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

Chúng tôi nhận thức rõ rằng văn hóa là cơ sở để xây dựng một ngôi nhà doanh nghiệp hạnh phúc và luôn nỗ lực hết mình xây dựng “bầu không khí” thân thiện và sôi động thông qua các hoạt động teambuilding, thể thao, nghệ thuật,… 

Đồng thời Văn hóa Đại gia đình Phú Thái luôn chăm sóc tới từng thành viên, khăng khít kết nối, là nền tảng để xây dựng tình yêu và trách nhiệm giữa các thành viên như một gia đình.