SHARE

Quy trình tuyển dụng

01/04/2020

Khi bạn đã quyết định rằng bạn muốn trở thành 1 thành viên của GIA ĐÌNH PHÚ THÁI, bạn có thể bắt đầu quy trình TUYỂN DỤNG. Bước đầu tiên là gửi cho Chúng tôi CV của bạn (dù cho vị trí bạn mong muốn hiện có tuyển dụng hay không). Một khi điều này đã được thực hiện, bạn có thể bắt đầu ứng tuyển cho các vị trí cụ thể.

Tận dụng cơ hội của cả cuộc đời và áp dụng vào các cơ hội mà bạn quan tâm nhất, sau đó hãy tìm kiếm các vị trí phù hợp nhất với kỹ năng, kinh nghiệm và vị trí mong muốn của bạn.